BARDEJOV, SVÄTÉHO JAKUBA 21

IČO: 36167908
Kód poskytovateľa: N84209
Poskytovateľ: NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov)

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

 • všeobecné lekárstvo

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast

 • všeobecná starostlivosť o deti a dorast

Gynekologická ambulantná starostlivosť

 • gynekológia a pôrodníctvo

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • pediatrická gynekológia
 • dermatovenerológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická imunológia a alergológia
 • reumatológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • neonatológia
 • geriatria
 • endokrinológia
 • pediatrická neurológia
 • detská dermatovenerológia
 • pediatrická imunológia a alergiológia
 • klinická psychológia
 • pediatrická kardiológia
 • pediatrická nefrológia
 • gynekologická urológia
 • onkológia v chirurgii
 • urgentný príjem 1. typu

Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • gastroenterológia

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Záchranná zdravotná služba

 • rýchla zdravotná pomoc „S“

Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická mikrobiológia
 • funkčná diagnostika

Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • magnetická rezonancia

Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT

Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • gastroenterológia
 • neonatológia
 • geriatria
 • JIS interná
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • dlhodobo chorých
 • JIS úrazová

Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • dermatovenerológia
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb

Lekáreň

 • lekárenstvo

Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov), BARDEJOV Starostlivosti: Záchranná zdravotná služba,
SVÄTÉHO JAKUBA 21 , 08501 BARDEJOV