BARDEJOV, SVÄTÉHO JAKUBA 21

IČO: 36167908
Kód poskytovateľa: N84209
Poskytovateľ: NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov)

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

 • všeobecné lekárstvo
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast

 • všeobecná starostlivosť o deti a dorast
 • Gynekologická ambulantná starostlivosť

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • pediatrická gynekológia
 • dermatovenerológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická imunológia a alergológia
 • reumatológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • neonatológia
 • geriatria
 • endokrinológia
 • pediatrická neurológia
 • detská dermatovenerológia
 • pediatrická imunológia a alergiológia
 • klinická psychológia
 • pediatrická kardiológia
 • pediatrická nefrológia
 • gynekologická urológia
 • onkológia v chirurgii
 • mobilné odberové miesto
 • urgentný príjem 1. typu
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • gastroenterológia
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Záchranná zdravotná služba

 • rýchla zdravotná pomoc „S“
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická mikrobiológia
 • funkčná diagnostika
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • magnetická rezonancia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • gastroenterológia
 • neonatológia
 • geriatria
 • JIS interná
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • dlhodobo chorých
 • JIS úrazová
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • dermatovenerológia
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
 • Lekáreň

 • lekárenstvo
 • Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

  NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov), BARDEJOV

  Starostlivosti: Záchranná zdravotná služba,
  icon map-pin  SVÄTÉHO JAKUBA 21 , 08501 BARDEJOV