BARDEJOV, SVÄTÉHO JAKUBA 21

IČO: 36167908
Kód poskytovateľa: N84209
Poskytovateľ: NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov)

Upresnite umiestnenie značky zariadenia a potvrďte odoslanie opravy, alebo zrušte editáciu. Vami zadané údaje budú odoslané administrátorom stránok a zmena údajov sa prejaví po ich kontrole.

Ďakujeme.

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

 • všeobecné lekárstvo

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast

 • všeobecná starostlivosť o deti a dorast

Gynekologická ambulantná starostlivosť

 • gynekológia a pôrodníctvo

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • pediatrická gynekológia
 • dermatovenerológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická imunológia a alergológia
 • reumatológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • neonatológia
 • geriatria
 • endokrinológia
 • pediatrická neurológia
 • detská dermatovenerológia
 • pediatrická imunológia a alergiológia
 • klinická psychológia
 • pediatrická kardiológia
 • pediatrická nefrológia
 • centrálny príjem / urgentný príjem
 • gynekologická urológia
 • onkológia v chirurgii

Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • gastroenterológia

Ambulantná a návštevná lekárska služba prvej pomoci pre dospelých

 • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - ambulantná
 • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - návštevná

Ambulantná a návštevná lekárska služba prvej pomoci pre deti

 • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - ambulantná
 • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - návštevná

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická mikrobiológia
 • funkčná diagnostika

Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • magnetická rezonancia

Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT

Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • neonatológia
 • geriatria
 • JIS interná
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • dlhodobo chorých
 • JIS úrazová

Stacionár

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • dermatovenerológia

Lekáreň

 • lekárenstvo

Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov), BARDEJOV Starostlivosti: Záchranná zdravotná služba,
SVÄTÉHO JAKUBA 21 , 08501 BARDEJOV