MUDr. Jaroslav Molčan

Kód: A97507
vnútorné lekárstvo, kardiológia, urgentný príjem 1. typu, funkčná diagnostika
Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

Pracuje v týchto prevádzkach

SVÄTÉHO JAKUBA 21 , 08501 BARDEJOV NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov), BARDEJOV

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • vnútorné lekárstvo
  • kardiológia
  • urgentný príjem 1. typu

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

  • funkčná diagnostika
Viac informácií