MUDr. Mária Medrická

Kód: A70968
pediatria, pediatrická kardiológia, funkčná diagnostika
Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť

Pracuje v týchto prevádzkach

SVÄTÉHO JAKUBA 21 , 08501 BARDEJOV NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov), BARDEJOV

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • pediatria
  • pediatrická kardiológia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

  • funkčná diagnostika

Ústavná zdravotná starostlivosť

  • pediatria
Viac informácií