BARDEJOV, SVÄTÉHO JAKUBA 21

IČO: 36167908
Kód poskytovateľa: N84209
Poskytovateľ: NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov)

Záchranná zdravotná služba

  • rýchla lekárska pomoc
  • rýchla zdravotná pomoc

Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov), BARDEJOV Starostlivosti: Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast, Gynekologická ambulantná starostlivosť, Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony, Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Magnetická rezonancia (SVLZ), Počítačová tomografia (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť, Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, Lekáreň,
SVÄTÉHO JAKUBA 21 , 08501 BARDEJOV