MUDr. Helena Leščišinová

Kód: A44286
pneumológia a ftizeológia, funkčná diagnostika
Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

Pracuje v týchto prevádzkach

KUKORELLIHO 334/16 , 08701 GIRALTOVCE Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o., GIRALTOVCE

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • pneumológia a ftizeológia
Viac informácií
SVÄTÉHO JAKUBA 21 , 08501 BARDEJOV NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov), BARDEJOV

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • pneumológia a ftizeológia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

  • funkčná diagnostika
Viac informácií