NsP Sv. Jakuba, n.o. (NsP Bardejov)

IČO: 36167908
Kód poskytovateľa: N84209
Zobraziť zmluvy
Bezpečné lieky online od 08. 11. 2018, viac info

Prevádzky poskytovateľa:

BARDEJOV, SVÄTÉHO JAKUBA 21
Zobraziť v novom okne
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
 • Gynekologická ambulantná starostlivosť
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)
 • Počítačová tomografia (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 • Lekáreň
BARDEJOV, SVÄTÉHO JAKUBA 21
Zobraziť v novom okne
 • Záchranná zdravotná služba