MUDr. Eva Komanická

Kód: A38691
všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast, Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

Pracuje v týchto prevádzkach

KPT.NÁLEPKU 1074 , 07101 MICHALOVCE Komanická Eva MUDr., MICHALOVCE

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast

  • všeobecná starostlivosť o deti a dorast
Viac informácií
NÁMESTIE SLOBODY 1 , 07101 MICHALOVCE KOMPROMIS spol. s r.o. Michalovce, MICHALOVCE

Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

  • pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
Viac informácií