MICHALOVCE, NÁMESTIE SLOBODY 1

IČO: 36211435
Kód poskytovateľa: P50171
Poskytovateľ: KOMPROMIS spol. s r.o. Michalovce

Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

  • pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast