Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

IČO: 36597350
Kód poskytovateľa: P36605
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., SPIŠSKÁ NOVÁ VES

 JÁNA JANSKÉHO 1, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
  • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
  • Gynekologická ambulantná starostlivosť
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
  • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
  • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
  • Magnetická rezonancia (SVLZ)
  • Počítačová tomografia (SVLZ)
  • Ústavná zdravotná starostlivosť
  • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb