SPIŠSKÁ NOVÁ VES, JÁNA JANSKÉHO 1

IČO: 36597350
Kód poskytovateľa: P36605
Poskytovateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

 • všeobecné lekárstvo
 • Gynekologická ambulantná starostlivosť

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • algeziológia
 • kardiológia
 • cievna chirurgia
 • urgentný príjem 1. typu
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • urológia
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • funkčná diagnostika
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • rádiológia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • rádiológia
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • neonatológia
 • JIS interná
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • dlhodobo chorých
 • JISN (jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov)
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

 • neurológia