BRATISLAVA-NOVÉ MESTO, LIMBOVÁ 5

IČO: 31813861
Kód poskytovateľa: P40707
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

 • všeobecné lekárstvo
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • infektológia
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • dermatovenerológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • neurochirurgia
 • klinická imunológia a alergológia
 • reumatológia
 • algeziológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • neonatológia
 • angiológia
 • geriatria
 • lekárska genetika
 • nefrológia
 • endokrinológia
 • cievna chirurgia
 • materno-fetálna medicína
 • klinická logopédia
 • klinická psychológia
 • centrálny príjem
 • hepatológia
 • onkológia v gynekológii
 • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
 • onkológia v chirurgii
 • onkológia v urológii
 • pediatrická infektológia
 • intervenčná ultrasonografia v urológii
 • mobilné odberové miesto
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • lekárska genetika
 • funkčná diagnostika
 • nemocničná krvná banka
 • endoskopické vyšetrovacie metódy
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • magnetická rezonancia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • infektológia
 • neurológia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • neurochirurgia
 • neonatológia
 • geriatria
 • JIS - geriatrická
 • JIS interná
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov)
 • dlhodobo chorých
 • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
 • pediatrická infektológia
 • JIS infekčná
 • JIS gynekologická
 • JIS urologická
 • JIS úrazová
 • JIS neurochirurgická
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

 • neurológia
 • Lekáreň

 • lekárenstvo
 • Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

  Univerzitná nemocnica Bratislava, BRATISLAVA-RUŽINOV

  Starostlivosti: Zubno-lekárska ambulantná starostlivosť, Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Počítačová tomografia (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť, Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, Lekáreň,
  icon map-pin  RUŽINOVSKÁ 6 , 82104 BRATISLAVA-RUŽINOV

  Univerzitná nemocnica Bratislava, BRATISLAVA-PETRŽALKA

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť, Lekáreň,
  icon map-pin  ANTOLSKÁ 11 , 85107 BRATISLAVA-PETRŽALKA

  Univerzitná nemocnica Bratislava, BRATISLAVA-STARÉ MESTO

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Počítačová tomografia (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť, Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, Lekáreň,
  icon map-pin  MICKIEWICZOVA 13 , 81107 BRATISLAVA-STARÉ MESTO

  Univerzitná nemocnica Bratislava, BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Počítačová tomografia (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť,
  icon map-pin  KRAJINSKÁ 91 , 82106 BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE