BRATISLAVA-RUŽINOV, RUŽINOVSKÁ 6

IČO: 31813861
Kód poskytovateľa: P40707
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava

Zubno-lekárska ambulantná starostlivosť

 • čeľustná ortopédia
 • maxilofaciálna chirurgia
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • pracovné lekárstvo
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • pediatrická gynekológia
 • dermatovenerológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • neurochirurgia
 • plastická chirurgia
 • klinická imunológia a alergológia
 • foniatria
 • reumatológia
 • algeziológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • nefrológia
 • endokrinológia
 • klinická farmakológia
 • cievna chirurgia
 • gerontopsychiatria
 • materno-fetálna medicína
 • klinická logopédia
 • klinická psychológia
 • centrálny príjem
 • popáleninové
 • chirurgia ruky
 • hepatológia
 • onkológia v gynekológii
 • mamológia
 • andrológia
 • abdominálna ultrasonografia u dospelých
 • onkológia v chirurgii
 • psychiatrická sexuológia
 • intervenčná ultrasonografia v urológii
 • mobilné odberové miesto
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • urológia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • plastická chirurgia
 • gastroenterológia
 • maxilofaciálna chirurgia
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická mikrobiológia
 • klinická farmakológia
 • funkčná diagnostika
 • nemocničná krvná banka
 • osteodenzitometria
 • vyšetrovacie / laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • endoskopické vyšetrovacie metódy
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • urológia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • neurochirurgia
 • plastická chirurgia
 • neonatológia
 • maxilofaciálna chirurgia
 • gerontopsychiatria
 • hrudníková chirurgia
 • popáleninové
 • JIS interná
 • JIS pneumologická a ftizeologická
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov)
 • dlhodobo chorých
 • chirurgia ruky
 • spondylochirurgia
 • JIS gynekologická
 • JIS ortpedická
 • JIS neurochirurgická
 • JIS popáleninová
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

 • psychiatria
 • Lekáreň

 • lekárenstvo
 • Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

  Univerzitná nemocnica Bratislava, BRATISLAVA-PETRŽALKA

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť, Lekáreň,
  icon map-pin  ANTOLSKÁ 11 , 85107 BRATISLAVA-PETRŽALKA

  Univerzitná nemocnica Bratislava, BRATISLAVA-STARÉ MESTO

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Počítačová tomografia (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť, Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, Lekáreň,
  icon map-pin  MICKIEWICZOVA 13 , 81107 BRATISLAVA-STARÉ MESTO

  Univerzitná nemocnica Bratislava, BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

  Starostlivosti: Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Magnetická rezonancia (SVLZ), Počítačová tomografia (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť, Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, Lekáreň,
  icon map-pin  LIMBOVÁ 5 , 83101 BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

  Univerzitná nemocnica Bratislava, BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Počítačová tomografia (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť,
  icon map-pin  KRAJINSKÁ 91 , 82106 BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE