Ľubovnianska nemocnica, n. o.

IČO: 37886851
Kód poskytovateľa: N56229
Zobraziť zmluvy
od 06.07.2020 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Ľubovnianska nemocnica, n. o., LIPANY

icon map-pin  NÁM SV. MARTINA 9, 08271 LIPANY
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

Ľubovnianska nemocnica, n. o., STARÁ ĽUBOVŇA

icon map-pin  OBRANCOV MIERU 3, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Ľubovnianska nemocnica, n. o., STARÁ ĽUBOVŇA

icon map-pin  OBRANCOV MIERU 3, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Ľubovnianska nemocnica, n. o., STARÁ ĽUBOVŇA

icon map-pin  OBRANCOV MIERU 3, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)
 • Počítačová tomografia (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Dopravná zdravotná služba