Ľubovnianska nemocnica, n. o.

IČO: 37886851
Kód poskytovateľa: N56229
Zobraziť zmluvy
Bezpečné lieky online od 26. 11. 2018, viac info

Prevádzky poskytovateľa:

LIPANY, NÁM SV. MARTINA 9
Zobraziť v novom okne
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
STARÁ ĽUBOVŇA, OBRANCOV MIERU 3
Zobraziť v novom okne
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)
 • Počítačová tomografia (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Dopravná zdravotná služba