STARÁ ĽUBOVŇA, OBRANCOV MIERU 3

IČO: 37886851
Kód poskytovateľa: N56229
Poskytovateľ: Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

 • všeobecné lekárstvo
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • algeziológia
 • gastroenterológia
 • cievna chirurgia
 • mobilné odberové miesto
 • urgentný príjem 1. typu
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • funkčná diagnostika
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • magnetická rezonancia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • neonatológia
 • dlhodobo chorých
 • JIS centrálna
 • Dopravná zdravotná služba

 • dopravná zdravotná služba
 • Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

  Ľubovnianska nemocnica, n. o., LIPANY

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ),
  icon map-pin  NÁM SV. MARTINA 9 , 08271 LIPANY