KOŠICE-ZÁPAD, TRIEDA SNP 1

IČO: 00606707
Kód poskytovateľa: P77017
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

 • všeobecné lekárstvo
 • Zubno-lekárska ambulantná starostlivosť

 • čeľustná ortopédia
 • maxilofaciálna chirurgia
 • detské zubné lekárstvo (detská stomatológia)
 • dentoalveolárna chirurgia
 • choroby slizníc ústnej dutiny
 • mukogingiválna chirurgia
 • zubné lekárstvo
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • dermatovenerológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • neurochirurgia
 • klinická imunológia a alergológia
 • reumatológia
 • algeziológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • neonatológia
 • angiológia
 • lekárska genetika
 • endokrinológia
 • detská psychiatria
 • pediatrická ortopédia
 • pediatrická urológia
 • klinická psychológia
 • hepatológia
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • abdominálna ultrasonografia u dospelých
 • onkológia v urológii
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • ortopédia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická mikrobiológia
 • klinická imunológia a alergológia
 • lekárska genetika
 • klinická farmakológia
 • funkčná diagnostika
 • osteodenzitometria
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • magnetická rezonancia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • urológia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • dermatovenerológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • neurochirurgia
 • neonatológia
 • maxilofaciálna chirurgia
 • JIS interná
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • transplantačné
 • JIS hematologická
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

 • vnútorné lekárstvo
 • psychiatria
 • Lekáreň

 • nemocničná lekáreň s oddelením výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietet. potravín verejnosti
 • lekárenstvo
 • Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, KOŠICE-ZÁPAD

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť,
  icon map-pin  IPEĽSKÁ 1 , 04011 KOŠICE-ZÁPAD

  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, KOŠICE-JUH

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť,
  icon map-pin  RASTISLAVOVA 43 , 04001 KOŠICE-JUH

  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, KOŠICE-JUH

  Starostlivosti: Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, Gynekologická ambulantná starostlivosť, Zubno-lekárska ambulantná starostlivosť, Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Magnetická rezonancia (SVLZ), Počítačová tomografia (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť, Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, Lekáreň,
  icon map-pin  RASTISLAVOVA 43 , 04001 KOŠICE-JUH