KOŠICE, RASTISLAVOVA 43

IČO: 00606707
Kód poskytovateľa: P77017
Poskytovateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Upresnite umiestnenie značky zariadenia a potvrďte odoslanie opravy, alebo zrušte editáciu. Vami zadané údaje budú odoslané administrátorom stránok a zmena údajov sa prejaví po ich kontrole.

Ďakujeme.

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

 • všeobecné lekárstvo

Gynekologická ambulantná starostlivosť

 • gynekológia a pôrodníctvo

Zubno-lekárska ambulantná starostlivosť

 • stomatológia
 • čeľustná ortopédia
 • maxilofaciálna chirurgia
 • detské zubné lekárastvo (detská stomatológia)
 • dentoalveolárna chirurgia
 • mukogingiválna chirurgia

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • infektológia
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • pediatrická gynekológia
 • dermatovenerológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • plastická chirurgia
 • ortopedická protetika
 • klinická imunológia a alergológia
 • reumatológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • neonatológia
 • angiológia
 • nefrológia
 • endokrinológia
 • klinická farmakológia
 • detská psychiatria
 • pediatrická ortopédia
 • pediatrická urológia
 • klinická psychológia
 • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
 • psychiatrická sexuológia

Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • ortopédia
 • oftalmológia
 • plastická chirurgia

Stomatologická ambulantná lekárska služba prvej pomoci

 • LSPP stomatologická pre dospelých

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • nemocničná krvná banka
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • abdominálna ultrasonografia u dospelých

Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • magnetická rezonancia

Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT

Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • infektológia
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • plastická chirurgia
 • neonatológia
 • maxilofaciálna chirurgia
 • hrudníková chirurgia
 • JIS interná
 • JIS chirurgická
 • chirurgia ruky
 • arytmia a koronárna jednotka
 • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
 • JIS infekčná
 • JIS úrazová

Stacionár

 • psychiatria

Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, KOŠICE Starostlivosti: Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, Zubno-lekárska ambulantná starostlivosť, Špecializovaná ambulantná starostlivosť, Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony, Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ), Magnetická rezonancia (SVLZ), Počítačová tomografia (SVLZ), Ústavná zdravotná starostlivosť, Stacionár,
TRIEDA SNP 1 , 04011 KOŠICE