Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín

IČO: 00634905
Kód poskytovateľa: P51283
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín, DOLNÝ KUBÍN

 NEMOCNIČNÁ 1944/10, 02601 DOLNÝ KUBÍN
  • Gynekologická ambulantná starostlivosť
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
  • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
  • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
  • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
  • Magnetická rezonancia (SVLZ)
  • Počítačová tomografia (SVLZ)
  • Ústavná zdravotná starostlivosť
  • Dopravná zdravotná služba