DOLNÝ KUBÍN, NEMOCNIČNÁ 1944/10

IČO: 00634905
Kód poskytovateľa: P51283
Poskytovateľ: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín

Gynekologická ambulantná starostlivosť

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická imunológia a alergológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • neonatológia
 • cievna chirurgia
 • mamológia
 • mobilné odberové miesto
 • urgentný príjem 1. typu
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická mikrobiológia
 • funkčná diagnostika
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • rádiológia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • rádiológia
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • neonatológia
 • JIS interná
 • JIS pediatrická
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • dlhodobo chorých
 • JIS centrálna
 • Dopravná zdravotná služba

 • dopravná zdravotná služba