Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

IČO: 36594849
Kód poskytovateľa: P76239
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., POPRAD

 TATRANSKÉ NÁMESTIE 4114/8, 05801 POPRAD
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., KEŽMAROK

 HUNCOVSKÁ 1788/42, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, , 06001 KEŽMAROK
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., LEVOČA

 PROBSTNEROVA CESTA 2, 05401 LEVOČA
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
 • Gynekologická ambulantná starostlivosť
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)
 • Počítačová tomografia (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Lekáreň