LEVOČA, PROBSTNEROVA CESTA 2

IČO: 36594849
Kód poskytovateľa: P76239
Poskytovateľ: Nemocnica AGEL Levoča a.s.

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

 • všeobecné lekárstvo
 • Gynekologická ambulantná starostlivosť

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • oftalmológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • algeziológia
 • kardiológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • endokrinológia
 • cievna chirurgia
 • pediatrická neurológia
 • klinická psychológia
 • psychiatrická sexuológia
 • mobilné odberové miesto
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • urológia
 • oftalmológia
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • funkčná diagnostika
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • magnetická rezonancia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • urológia
 • oftalmológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • dlhodobá intenzívna starostlivosť
 • JIS interná
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

 • neurológia
 • Lekáreň

 • lekárenstvo
 • Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

  Nemocnica AGEL Levoča a.s., KEŽMAROK

  Starostlivosti: Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ),
  icon map-pin  HUNCOVSKÁ 1788/42, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, , 06001 KEŽMAROK