MUDr. František Valacsai

Kód: A42298
všeobecná starostlivosť o deti a dorast, pediatrická kardiológia
Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast, Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Pracuje v týchto prevádzkach

KOMÁRŇANSKÁ 123A , 94701 HURBANOVO VALLINMED, s.r.o., HURBANOVO

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast

  • všeobecná starostlivosť o deti a dorast

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • pediatrická kardiológia
Viac informácií