MUDr. Lajos Maurovich horvat

Kód: A65720
všeobecné lekárstvo
Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

Pracuje v týchto prevádzkach

PETŐFIHO UL. 17 , 94501 KOMÁRNO MedMaur s.r.o., KOMÁRNO

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

  • všeobecné lekárstvo
Viac informácií