Domov

VEĽKÝ MEDER, KOMÁRŇANSKÁ 2491/164

IČO: 50600877
Kód poskytovateľa: P03507
Poskytovateľ: RMMR s.r.o.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

    RMMR s.r.o., DUNAJSKÁ STREDA

    Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť,
     JESENSKÉHO 2 , 92901 DUNAJSKÁ STREDA