VEĽKÝ MEDER, KOMÁRŇANSKÁ 2491/164

IČO: 50600877
Kód poskytovateľa: P03507
Poskytovateľ: RMMR s.r.o.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

RMMR s.r.o., DUNAJSKÁ STREDA Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť,
JESENSKÉHO 2 , 92901 DUNAJSKÁ STREDA