Domov

LEVICE, SNP 19

IČO: 50861450
Kód poskytovateľa: P01675
Poskytovateľ: Nemocnica AGEL Levice s.r.o.

Gynekologická ambulantná starostlivosť

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • klinická psychológia
 • pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • urgentný príjem 1. typu
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • úrazová chirurgia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • neonatológia
 • ústavná ošetrovateľská starostlivosť
 • JIS interná
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • dlhodobo chorých
 • JIS gynekologická
 • JIS úrazová
 • Lekáreň

 • lekárenstvo