Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

IČO: 46458581
Kód poskytovateľa: P59688
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., TOPOĽČANY

 PAVLOVOVA 17, 95520 TOPOĽČANY
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
  • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
  • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
  • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
  • Počítačová tomografia (SVLZ)
  • Ústavná zdravotná starostlivosť