Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

IČO: 00634891
Kód poskytovateľa: P46405
Zobraziť zmluvy
od 18.04.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, NÁMESTOVO

 ČERVENÉHO KRÍŽA 62/30, 02901 NÁMESTOVO
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, NIŽNÁ

 DRUŽSTEVNÁ 477, 02743 NIŽNÁ
 • Záchranná zdravotná služba

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, TRSTENÁ

 MIERU 549/16, 02801 TRSTENÁ
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
 • Zubno-lekárska pohotovostná služba
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Počítačová tomografia (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 • Lekáreň
 • Dopravná zdravotná služba