Nemocnica Poprad, a.s.

IČO: 36513458
Kód poskytovateľa: N22001
Zobraziť zmluvy
od 26.03.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Nemocnica Poprad, a.s., STARÁ ĽUBOVŇA

 OBRANCOV MIERU 3, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Nemocnica Poprad, a.s., KEŽMAROK

 HVIEZDOSLAVOVA 27, 06001 KEŽMAROK
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Nemocnica Poprad, a.s., POPRAD

 BANÍCKA 803/28, 05801 POPRAD
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
 • Zubno-lekárska pohotovostná služba
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Počítačová tomografia (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 • Lekáreň
 • Dopravná zdravotná služba