Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota

IČO: 35960884
Kód poskytovateľa: P83216
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 KRASKOVA 1255, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 KRASKOVA 2636, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 ŠROBÁROVA 15/2, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Počítačová tomografia (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 ŠROBÁROVA 2619, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 ŠROBÁROVA 2625, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 ŠROBÁROVA 1, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 ŠROBÁROVA 3129, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Gynekologická ambulantná starostlivosť
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 ŠROBÁROVA 653, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 ŠROBÁROVA 2620, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

Svet zdravia, a.s. - Rimavská Sobota, RIMAVSKÁ SOBOTA

 ŠROBÁROVA 2, 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť