Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

IČO: 47249099
Kód poskytovateľa: P97554
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., SVIDNÍK

 MUDR. PRIBULU 412/4, 08901 SVIDNÍK
  • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
  • Gynekologická ambulantná starostlivosť
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
  • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
  • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
  • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
  • Počítačová tomografia (SVLZ)
  • Ústavná zdravotná starostlivosť
  • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb