Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

IČO: 17336163
Kód poskytovateľa: P66051
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 PALÚČANSKÁ 25, 03123 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Počítačová tomografia (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 • Lekáreň

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 JÁNOŠÍKOVO NÁBR. 1212, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, LIPTOVSKÝ HRÁDOK

 J. D. MATEJOVIE 542, 03301 LIPTOVSKÝ HRÁDOK
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 JILEMNICKÉHO 22, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 PALÚČANSKÁ 214/25, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 • Záchranná zdravotná služba