TRNAVA, ULICA ANDREJA ŽARNOVA 11

IČO: 00610381
Kód poskytovateľa: P20979
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trnava

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • infektológia
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • ortopédia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • pediatrická gynekológia
 • dermatovenerológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická imunológia a alergológia
 • reumatológia
 • algeziológia
 • gastroenterológia
 • kardiológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • neonatológia
 • geriatria
 • nefrológia
 • endokrinológia
 • klinická farmakológia
 • cievna chirurgia
 • pediatrická neurológia
 • klinická psychológia
 • pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
 • pediatrická nefrológia
 • onkológia v gynekológii
 • mobilné odberové miesto
 • urgentný príjem 1. typu
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • gastroenterológia
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

 • pevná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • patologická anatómia
 • hematológia a transfuziológia
 • klinická farmakológia
 • funkčná diagnostika
 • Magnetická rezonancia (SVLZ)

 • rádiológia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • počítačová tomografia - CT
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • infektológia
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • otorinolaryngológia
 • oftalmológia
 • dermatovenerológia
 • klinická onkológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • kardiológia
 • neonatológia
 • geriatria
 • dlhodobá intenzívna starostlivosť
 • JIS interná
 • JIS kardiologická
 • JIS pediatrická
 • JIS neurologická
 • JIS chirurgická
 • JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov)
 • JIS infekčná
 • JIS úrazová
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

 • neurológia
 • psychiatria
 • pediatrická neurológia
 • pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • Lekáreň

 • nemocničná lekáreň s oddelením výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietet. potravín verejnosti
 • lekárenstvo
 • Ďalšie prevádzky tohto poskytovateľa

  Fakultná nemocnica Trnava, TRNAVA

  Starostlivosti: Špecializovaná ambulantná starostlivosť,
  icon map-pin  DOHNÁNYHO 1 , 91702 TRNAVA