MICHALOVCE, NÁM. OSLOBODITEĽOV 25

IČO: 46422366
Kód poskytovateľa: P87001
Poskytovateľ: TRIGOD s.r.o.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

  • pevná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých