SUCHÁ NAD PARNOU, 66

IČO: 45656762
Kód poskytovateľa: P58115
Poskytovateľ: VLIMARK, s.r.o.

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast

  • všeobecná starostlivosť o deti a dorast
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • pediatrická pneumológia a ftizeológia