Hospitale, s.r.o.

IČO: 36524921
Kód poskytovateľa: P02816
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Hospitale, s.r.o., IPEĽSKÝ SOKOLEC

 ., 93575 IPEĽSKÝ SOKOLEC
  • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast

Hospitale, s.r.o., ŠAHY

 HONTIANSKA CESTA 49, 93601 ŠAHY
  • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
  • Gynekologická ambulantná starostlivosť
  • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
  • Ústavná zdravotná starostlivosť