SKALICA, KRÁĽOVSKÁ 1

IČO: 36719731
Kód poskytovateľa: P84675
Poskytovateľ: Interná a diabetologická ambulancia - MUDr. Ľubica Slobodová, s.r.o.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • vnútorné lekárstvo
  • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy