Nemocnica Snina, s.r.o.

IČO: 36509108
Kód poskytovateľa: N80847
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Nemocnica Snina, s.r.o., SNINA

 SLÁDKOVIČOVA 300/3, 06901 SNINA
  • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
  • Gynekologická ambulantná starostlivosť
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
  • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
  • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
  • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
  • Počítačová tomografia (SVLZ)
  • Ústavná zdravotná starostlivosť
  • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb