Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

IČO: 44444761
Kód poskytovateľa: P81264
Zobraziť zmluvy
od 09.05.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., SKALICA

 KORESZKOVA 7, 90901 SKALICA
  • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
  • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
  • Magnetická rezonancia (SVLZ)
  • Počítačová tomografia (SVLZ)
  • Ústavná zdravotná starostlivosť
  • Dopravná zdravotná služba

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., SKALICA

 KORESZKOVA 7, 90901 SKALICA
  • Záchranná zdravotná služba