Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

IČO: 44452519
Kód poskytovateľa: P80747
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., GALANTA

 HODSKÁ 373/38, 92401 GALANTA
  • Gynekologická ambulantná starostlivosť
  • Zubno-lekárska ambulantná starostlivosť
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
  • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
  • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
  • Počítačová tomografia (SVLZ)
  • Ústavná zdravotná starostlivosť