KROMPACHY, BANÍCKA ŠTVRŤ 1

IČO: 36182672
Kód poskytovateľa: P22041
Poskytovateľ: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • oftalmológia
 • dermatovenerológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • algeziológia
 • gastroenterológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony

 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

 • rádiológia
 • klinická biochémia
 • Počítačová tomografia (SVLZ)

 • rádiológia
 • Ústavná zdravotná starostlivosť

 • vnútorné lekárstvo
 • pediatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • neonatológia
 • JIS interná
 • JIS pediatrická
 • JIS chirurgická
 • JIS gynekologická