Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.

IČO: 36084221
Kód poskytovateľa: P93083
Zobraziť zmluvy
od 01.10.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., PIEŠŤANY

 NÁLEPKOVA 12, 92101 PIEŠŤANY
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., PIEŠŤANY

 REKREAČNÁ 2, 92101 PIEŠŤANY
 • Gynekologická ambulantná starostlivosť
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Lekáreň

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., PIEŠŤANY

 WINTEROVA 66, 92101 PIEŠŤANY
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Počítačová tomografia (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Lekáreň