Domov

BARDEJOV, STÖCKLOVA 7

IČO: 36614343
Kód poskytovateľa: N83113
Poskytovateľ: REHABILITÁCIA, s.r.o.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)

  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia