SOBRANCE, HOLLÉHO 222

IČO: 31970397
Kód poskytovateľa: N99635
Poskytovateľ: Pečeňáková Marcela MUDr.

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

  • všeobecné lekárstvo