Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

IČO: 00610411
Kód poskytovateľa: P50945
Zobraziť zmluvy
od 26.11.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, PAPRADNO

 1515, 01813 PAPRADNO
 • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, POVAŽSKÁ BYSTRICA

 NEMOCNIČNÁ 986, 01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 • Gynekologická ambulantná starostlivosť
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
 • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
 • Záchranná zdravotná služba
 • Ambulantná pohotovostná služba pe deti a dorast
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
 • Ústavná zdravotná starostlivosť
 • Stacionár a ošetrovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
 • Lekáreň