SOBRANCE, MIERU 12

IČO: 31730205
Kód poskytovateľa: P76247
Poskytovateľ: DOZAS - Dopravno-zdravotná služba, s.r.o. Sobrance

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

  • pevná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
  • Dopravná zdravotná služba

  • dopravná zdravotná služba