Nemocničná a.s.

IČO: 35865679
Kód poskytovateľa: P29189
Zobraziť zmluvy
od 14.03.2018 viac info

Prevádzky poskytovateľa:

Nemocničná a.s., MALACKY

 DUKLIANSKYCH HRDINOV 34, 90122 MALACKY
  • Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých
  • Gynekologická ambulantná starostlivosť
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť
  • Jednodňová ambulantná starostlivosť a osobitné výkony
  • Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVLZ)
  • Magnetická rezonancia (SVLZ)
  • Počítačová tomografia (SVLZ)
  • Ústavná zdravotná starostlivosť